Khóa học Ielts tinh gọn

Tổng hợp bộ tài liệu luyện thi IELTS cực chất

Ngày đăng: 20/06/2019 - Lượt xem : 4056

BỘ TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS CỰC CHẤT

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 1/2018 - Describe a time when you help someone

Ngày đăng: 14/03/2018 - Lượt xem : 332

Describe a time when you help someone

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ IELTS SPEAKING QUÝ 1/2018

Ngày đăng: 06/03/2018 - Lượt xem : 264

 

Describe a popular/Famous person who you like
You should say:
 Who the person is
 Where and when you see him/her
 What makes him/her to become a famous person
 Do you want to become famous like him/her?
 

Phương Pháp Tự Học IELTS Điểm Cao

Ngày đăng: 29/12/2017 - Lượt xem : 632

Phương Pháp Tự Học IELTS Điểm Cao

Các khóa học IELTS tinh gọn

Ngày đăng: 15/12/2017 - Lượt xem : 472

Giới thiệu chung

Ảnh quảng cáo
Quảng cáo
Sony
1

Tin mới nhất